จังหวัดชลบุรีจัดพิธีวางพวงมาลาพระปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ด้วยความจงรักภักดี

 วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ที่พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่  5 หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี   นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระปิยมหาราช เนื่องจากในวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดชลบุรีจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่  5  มีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ลูกเสือชาวบ้าน และพ่อค้าประชาชนชาวชลบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พร้อมทั้งพิธีทำบุญถวายจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านด้วย
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีสติปัญญาเฉียบแหลม สามารถนำชาติบ้านเมืองให้รอดพ้นจากการสูญเสียเอกราชแก่ประเทศมหาอำนาจทางยุโรป  ซึ่งแข่งขันกันแสวงหาอาณานิคมในภาคพื้นเอเชีย  พระองค์ทรงนำความเจริญสมัยใหม่เข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วย การประปา  การไฟฟ้า  การไปรษณีย์ โทรเลข การรถไฟ  การตัดถนนหนทาง การแพทย์  การสาธารณสุข การศาล  การทหาร  การจัดระบบการศึกษาแบบใหม่  นับว่าพระองค์เป็นกษัตริย์  ที่ปวงชนชาวไทยเทิดทูนไว้เหนือสิ่งอื่นใด  พระองค์ทรงได้รับพระสมัญญาว่า สมเด็จพระปิยมหาราช หรือ พระพุทธเจ้าหลวง และเรียกวันแห่งการน้อมรำลึกถึงพระองค์ในวันนี้ว่า วันปิยมหาราช  ดังนั้นประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจ  พระราชจริยาวัตรของพระองค์  ในการบำบัดทุกข์  บำรุงสุขให้แก่ราษฏร  จึงได้จัดพิธีวางพวงมาลาขึ้น

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563