สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ในพระบรมราชูปถัมป์ ทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์วัดโพธิ์กลาง จังหวัดขอนแก่น
                 เวลา10.00น.(22ต.ค.60)  ที่วัดโพธิ์กลาง  อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้  พลอากาศตรีสุพิชัย  สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง พร้อมด้วยดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ในพระบรมราชูปถัมป์ ประธานบริษัท เครือฉวีวรรณ กรุ๊ป และนายมนัส เสือเปลียว ผู้ช่วยหัวหน้าที่ประทับในพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ร่วมกันนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ที่วัดโพธิ์กลาง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น โดยมีพระครูอนุกูลสารธรรม     เจ้าอาวาสวัดโพธิ์กลาง      เจ้าคณะอำเภอมัญจาคีรี เป็นประธานสงฆ์รับผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ มีข้าราชการ พนักงาน ในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรีรวมถึงเจ้าหน้าที่ของสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ในพระบรมราชูปถัมป์ และพนักงานบริษัทในเครือฉวีวรรณกรุ๊ป ตลอดจนชาวชลบุรี และชาวจังหวัดขอนแก่นร่วมกันทอดกฐินพระราชทานในครั้งนี้จำนวนมากทั้งนี้ โดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธา และพุทธศาสนิกชนชาวชลบุรีและจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมทำบุญสมทบกฐินพระราชทานเป็นเงิน จำนวน 1,155,599 บาทเพื่อให้ทางวัดนำไปปฏิสังขรถาวรวัตถุภายในวัดต่อไป  สำหรับการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9ที่ทรงเสด็จสวรรคตตลอดจนเป็นการส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา อีกทั้งเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป
                  ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ในพระบรมราชูปถัมป์  อนึ่ง ในการนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายต้องได้รับพระกรุณาจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงโปรดเกล้าฯ ซึ่งผู้ที่จะขอพระบรมราชานุญาต ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นหน่วยงานราชการ และให้เป็นผู้ที่ตั้งมั่นในบวรพระพุทธศาสนา และเป็นสุจริตชน ไม่ทำให้เสื่อมเสียพระเกียรติ ก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำผ้ากฐินพระราชทานไปทอดถวายพระสงฆ์ตามวัดต่างๆ ได้


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563