พุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชาร่วมกับสาธุชนอัญเชิญองค์กิ้วอ้วงฮุกโจ้วที่ชายทะเลเกาะลอยมาเป็นประธานในเทศกาลกินเจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อเวลา16.00น.(19ต.ค.60) ที่พุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา  นางสายพร  จุรีกานนท์ ประธานพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา พรอมด้วย นายอรรถวิทย์ อิงคะนางกูล นายกพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา และคณะกรรมการของสมาคมฯและสาธุชนชาวไทยเชื้อสายจีนได้รวมตัวกันกว่า 200 คนไปอัญเชิญ เทพเจ้า 'กิ๋วอ้วงฮุดโจ้วที่ริมทะเลเกาะลอยศรีราชา ซึ่งในการเดินทางไปอัญเชิญเทพเจ้าในครั้งนี้ก็เพื่อให้องค์เทพเจ้านั้นมา เป็นประธานในการถือศีลกินเจแก่ผู้ที่มีศรัทธามาร่วมถือศีลกินเจในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก  ซึ่งเทศกาลถือศีลกินเจนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 19ตุลาคม ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2560 ทางพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา นั้นก็จะเปิดโรงทานให้แก่ผู้ถือศีลกินเจได้มากินฟรีกันทั้ง3มื้อ ตลอดระยะเวลา 10 วัน การสมาทานศีลกินเจ อีกทั้งงดเว้นไม่กระทำกิจใดอันจะนำมาซึ่งการเบียดเบียนให้เดือดร้อนแก่สัตว์โลกทั้งหลาย งดสร้างกรรม  ถือเป็นสิริมงคลแห่งชีวิต  ในปีนี้จะมีชาวศรีราชามาร่วมถือศีลกินเจกับโรงเจพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา เพิ่มมากขึ้น  เพราะการถือศีลกินเจ งดเว้นการกินเนื้อสัตว์ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมาที่พระองค์ทรงมีพระชนม์ชีพอยู่

               
 สำหรับประเพณีถือศีลกินเจของพุทธศาสนิกชนชาวไทยเชื้อสายจีนมีมาแต่โบราณเชื่อกันว่า 2 พระองค์รวมผูกพันอยู่กับศาสนาพุทธลัทธิมหายาน   โดยมีลัทธิเต๋าเข้ามาผสมผสาน   เป็นการประกอบพิธีกรรมเพื่อสักการบูชาพระพุทธเจ้าในอดีตกาล 7 พระองค์ และพระมหาโพธิสัตว์อีก เป็น 9 พระองค์ด้วยกัน   สาธุชนในพุทธศาสนาต่างสละเวลาและกิจทางโลกมาบำเพ็ญศีล ตั้งปณิธานกินเจ  บริโภคอาหารผักและผลไม้ งดเว้นอาหารเนื้อ  ของสด ของคาว ด้วยการสมาทานรักษาศีล เว้นจากการเอาชีวิต/เลือด/เนื้อ สัตว์ มาบำรุงตน    การกินเจมีข้อห้ามกินผักกลิ่นฉุน 5 ชนิด คือ กระเทียม/ หัวหอม /กุยฉ่าย /หลักเกียว /และใบยาสูบ ซึ่งผักเหล่านี้เชื่อว่าเป็นสาเหตุทำลายพลังธาตุทั้ง 5 ในร่างกาย  ได้แก่ ธาตุไฟ / ธาตุน้ำ / ธาตุไม้ / ธาตุดิน และธาตุโลหะ และอาจทำให้อวัยวะหลักสำคัญภายในทั้ง 5 ทำงานไม่เป็นปรกติ  คือ หัวใจ / ไต /ตับ / ม้าม  และปอด

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563