สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ที่ จ.บึงกาฬ
เมื่อวันที่18 ต.ค. 60 เวลา 09.00 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ นายมนัส เสือเปลี่ยว ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายที่ประทับ กองกิจการในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และนางฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานบริษัทในเครือฉวีวรรณ กรุ๊ป เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ อุโบสถวัดสุดเขตแดนสยาม ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนตลอดจนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบิตร

กฐินพระราชทาน เป็นผ้าพระกฐินพระราชทานที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน และเครื่องกฐินแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพาร ส่วนราชการ หน่วยงาน สมาคม หรือเอกชนให้ไปทอดยังพระอารามหลวงต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งก็ได้มีพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกันบริจาคจตุปัจจัย เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญมหากุศลทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา อีกทั้งเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป สำหรับงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสุดเขตแดนสยาม ในปีนี้ได้จตุปัจจัยจากญาติโยมกว่า 2,083,801 บาท ทางคณะได้ปวารนาถวายจตุปัจจัยไทยธรรมถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อทำนุบำรุงศาสนา บูรณะเสนาสนะและบูรณปฏิสังขรณ์สิ่งที่ชำรุดทรุดโทรมภายในวัดสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563