เอไอเอส ปรับปรุงเรือพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน กร.913 พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กองทัพเรือเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 เอไอเอส โดย นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการปรับปรุงเรือพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน กร.913 พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่กองทัพเรือ อาทิ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบครบวงจร ชนิด 12 ลีด , เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือด และชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์ยึดตรึง เป็นต้น ในโครงการ ส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำเพื่อให้กองทัพเรือนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดยหลังจากงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เอไอเอสได้เตรียมติดตั้งระบบสื่อสารภายในเรือพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน กร.913 ให้สามารถส่งภาพ เสียง และข้อมูลของผู้ป่วยจากในเรือไปยังโรงพยาบาลปลายทาง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมการรักษาผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้สามารถช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตความรับผิดชอบของกองทัพเรือได้อย่างยั่งยืนต่อไปสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563