องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมอบดอกไม้จันทน์จำนวน 50,000 ดอก ผ่านจังหวัดชลบุรีเพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 26 ตุลาคม 2560

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  เดินทางมาแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเพื่อรับมอบดอกไม้จันทน์ จากนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ปรึกษานายก อบจ.ชลบุรี ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ จำนวน 50,000 ดอก เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 26 ตุลาคม 2560 พร้อมมอบต้นดาวเรืองจำนวน 1000 ต้นเพื่อนำไปตกแต่งบริเวณรอบพระเมรุมาศจำลองบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้จัดโครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายพ่อหลวง ระหว่างวันที่ 3 4 กรกฎาคม 2560 เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน  และประชาชนได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ การดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 50,000 ดอก และได้ทำการส่งมอบให้กับจังหวัดชลบุรี เพื่อนำไปใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ต่อไป ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์   นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองบริเวณด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยใช้ต้นดาวเรืองทั้งสิ้นกว่า 10,000 ต้นสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563