ผู้สมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจอำเภอศรีราชา หมายเลขที่ 1 – 790 เข้ารับมอบสิ่งของพระราชทานพร้อม รับฟังการชี้แจ้งแนวทางปฏิบัติหน้าที่ ภายในงานพิธี กลุ่มต่าง ๆ
ที่ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายินติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย พร้อมเป็นตัวแทนนำสิ่งของพระราชทาน จำนวน 790 ชุด ส่งมอบให้กับ ผู้มาลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีวางดอกไม้จันทน์ ในส่วนของภูมิภาค อำเภอศรีราชา ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ ณ สวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา โดยมีผู้ที่ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ ตั้งแต่ หมายเลข 1- 790  ได้สิทธิ์ รับมอบสิ่งของพระราชทานก่อน ท่านอื่น ๆ  นอกจากนั้น ยังได้เชิญผู้ลงทะเบียนจิตอาสางานเฉพาะกิจ ทั้งหมด กว่า 10,000 คน ในกลุ่มงานเป็นประเภทต่าง เข้าร่วมรับฟังการชี้แจ้งแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตน แบ่งแยกออกไปเป็นกลุ่มต่าง ๆ โยทางอำเภอศรีราชา ได้จัดสถานที่กระจายกลุ่มแบ่งภารกิจออกเป็น 3 แห่ง ได้แก่ กลุ่มที่ 1 สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  รับฟังงานจิตอาสาดอกไม้จันทน์ จิตอาสาประชาสัมพันธ์ จิตอาสาการโยธา และ จิตอาสาบริการประชาชน  กลุ่มที่ 2 ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอศรีราชา รับฟัง งานจิตอาสาทางการแพทย์  และ กลุ่มที่ 3 โรงเรียนศรีราชา รับฟังจิตอาสางานขนส่งเพื่อความปลอดภัย จิตอาสางานรักษาความปลอดภัย และจิตอาสางานจราจร ซึ่งผู้ลงทะเบียนเป็นจิตอาสางานเฉพาะกิจ ในแต่ละประเภท จะรับมอบหมายหน้าที่แตกต่างกันไปสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563