องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมกับชมรมจักรยานจังหวัดชลบุรี นำเงินรายได้จากโครงการ ชลบุรีร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ “ปั่นจักรยานสร้างสุขภาพ ลดโลกร้อน” (Car Free Day 2017) ให้ รพ.ชลบุรี
วันที่ 20 กันยายน 2560 ที่โรงพยาบาลชลบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องพร้อมด้วย ชมรมจักรยานจังหวัดชลบุรี นำเงินรายได้จากโครงการ ชลบุรีร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ ปั่นจักรยานสร้างสุขภาพ ลดโลกร้อน” (Car Free Day 2017) มอบให้ นพ.ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี เป็นจำนวนเงิน 305,755 บาท (สามแสนห้าพันเจ็ดร้อยห้าสอบห้าบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารผู้ป่วยของโรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี

หลังจากที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจึงได้ร่วมกับชมรมจักรยานจังหวัดชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ ปั่นจักรยานสร้างสุขภาพ ลดโลกร้อน” (Car Free Day 2017) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้รถจักรยานเพื่อเดินทาง และออกกำลังกายทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ลดปัญหาการจราจร รวมทั้งลดอัตราการใช้พลังงานเชื้อเพลิงให้น้อยลง ลดปัญหามลพิษมลภาวะโลกร้อนให้ลดลง โดยเริ่มตั้งแต่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี 60 พรรษา ออกถนนพระยาสัจจา ขึ้นสะพานชลมารควิถี(ถนนสะพานใหม่เลียบชายทะเลเมืองชลบุรี)ก่อนกลับมาสิ้นสุดสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี 60 พรรษาอีกครั้งหนึ่งโดยมีชมรมจักรยานยนต์ทั้งในจังหวัดชลบุรี จังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วม ปั่นจักรยานสร้างสุขภาพ ลดโลกร้อน” (Car Free Day 2017) ในครั้งนี้กว่า 4000 คันสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563