ชลบุรีร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ “ปั่นจักรยานสร้างสุขภาพ ลดโลกร้อน” (Car Free Day 2017)วันที่ 17 กันยายน 2560 ที่สวนเฉลิมพระเกียรติราชินี 60 พรรษา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุรปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายเรวัต ผลลูกอินทร์ นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายชัยพจน์ จำเริญนิติพงษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการ ชลบุรีร่วมใจ สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ ปั่นจักรยานสร้างสุขภาพ ลดโลกร้อน” (Car Free Day 2017) ตามที่องค์กรทั่วโลกได้กำหนดให้วันที่ 22 กันยายน ของทุกปีเป็นวันปลอดรถ หรือ Car Free Day  รณรงค์ให้ลดการใช้รถหันมาใช้รถจักรยานแทน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจึงได้ร่วมกับชมรมจักรยานจังหวัดชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ ปั่นจักรยานสร้างสุขภาพ ลดโลกร้อน” (Car Free Day 2017) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้รถจักรยานเพื่อเดินทาง และออกกำลังกายทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ลดปัญหาการจราจร รวมทั้งลดอัตราการใช้พลังงานเชื้อเพลิงให้น้อยลง ลดปัญหามลพิษมลภาวะโลกร้อนให้ลดลง โดยเริ่มตั้งแต่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี 60 พรรษา ออกถนนพระยาสัจจา ขึ้นสะพานชลมารควิถี(ถนนสะพานใหม่เลียบชายทะเลเมืองชลบุรี)ก่อนกลับมาสิ้นสุดสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี 60 พรรษาอีกครั้งหนึ่งโดยมีชมรมจักรยานยนต์ทั้งในจังหวัดชลบุรี จังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วม ปั่นจักรยานสร้างสุขภาพ ลดโลกร้อน” (Car Free Day 2017) ในครั้งนี้กว่า 4000 คันสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563