อบจ. ชลบุรีอบรมโครงการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมแก้วเจ้าจอมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายพฤฒิพงษ์ สิงห์โตทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ให้กับครู นักเรียน จำนวน 180 คนจากโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจำนวน 11 แห่ง

โครงการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคมือ เท้า ปาก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ในการดูแลตนเองให้ระวังและป้องกันโรคมือ เท้า ปาก และโรคติดต่อที่สำคัญ พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรในโรงเรียนสร้างเครือข่ายในการดูแลเฝ้าระวังโรคในดรงเรียน นอกจากนี้การอบรมในครั้งนี้ยังได้สนับสนุนเวชภัณฑ์ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค น้ำยาแอลกอฮอล์ ชนิดเจล ฆ่าเชื้อที่มือ น้ำยาฆ่าเชื้อโรคประสิทธิภาพสูง ชนิดเข้มข้น ให้กับโรงเรียนที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรีมาบรรยายให้ความรู้ สาเหตุ อาการ และการดูแลผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ในกลุ่มเด็ก ให้ผู้เข้าร่วมอบรมในวันนี้ได้นำไปปฏิบัติต่อไปสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563