เทศบาลตำบลบางพระจัดเวทีคณะกรรมการชุมชน และประชาคมท้องถิ่น ชี้แจงการดำเนินโครงการ น้ำคือชีวิต ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ อย่างบูรณาการ  ที่  สำนักงานเทศบาลตำบลบางพระ นายสมเจตน์  เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธานในการจัดเวที คณะกรรมการชุมชน และประชาคมท้องถิ่น  ประจำปี 2560 โดยสาระสำคัญ ได้ชี้แจงการดำเนินโครงการน้ำคือชีวิต ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรแบบผสมผสานประชารัฐ ซึ่งเป็นการส่งเสริม สนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน จัดหาที่ดินในพื้นที่ว่างเปล่าที่ไม่ได้ทำประโยชน์ในพื้นที่ ขนาด 510 ไร่ มาจัดทำทำแปลงเกษตรผสมผสานขนาดแปลงละ 12 งาน และพัฒนาแหล่งน้ำให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเพียงพอ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดประชาคมคัดเลือกคนยากจนที่มีความมุ่งมั่นจะพัฒนาตนเองเข้าทำกินในแปลงที่ดินตามแนวทางเกษตรผสมผสาน เพื่อให้มีรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่น เป็นแบบอย่างความสำเร็จไปสู่การขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563