โรงงานแบตเตอรี่ บ่อวิน นำการนิคมอุตสาหกรรมราชการ ภาคเอกชน ตรวจเยี่ยมการทำงานการผลิตในขั้นตอนประเมินและจัดทำรายการวิเคราะห์ผลกระทบและสิ่งแวดล้อม
       ที่ห้องประชุมบริษัทไทยหัวเหว่ย แบตเตอรี่  จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชบ่อวิน ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นาย นายจรูญ จารุรัชตานนท์ ผู้บริหาร บริษัทไทยหัวเหว่ย แบตเตอรี่  จำกัด เปิดบ้านต้อนรับหน่วยงานราชการ อาทิ การนิคมอุตสาหกรรม องค์กรท้องถิ่น  เพื่อตรวจเยี่ยม   พร้อมด้วย นายสัญญา ช.แสงเจริญ ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี    เข้าตรวจเยี่ยมการทำงานการผลิตในขั้นตอนประเมินและจัดทำรายการวิเคราะห์ผลกระทบและสิ่งแวดล้อมเข้าประชุมหารือ เกี่ยวกับผู้ที่ได้รับผลกระทบในรอบรัศมี5กิโลเมตร และตรวจเยี่ยมในการผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ขนาด12โวลล์ ตามมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม iso14001-2015 บนเนื้อที่30ไร่ ส่งขายกว่า40ประเทศทั่วโลก ทางบริษัทจึงได้จัดเตรียมแผนงานด้านมวลชนสัมพันธ์ซึ่งครอบคลุมด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม และชุมชน ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ในด้านต่างๆของชุมชนรอบบริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีความพร้อมในการให้ความร่วมมือ และสนับสนุนกิจกรรม ชุมชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาชุมชนไปพร้อมกันสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563