สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมอบรางวัลนักกีฬาจังหวัดชลบุรีในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ
ที่ห้องแสนสุข โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี // นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี // นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายก อบจ.ชลบุรี พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์ เลขานุการนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี // นายชัยพจน์ จำเริญนิติพงษ์ เหรัญญิกสมาคม //นายวินัย พ้นภัยพาล // นายพฤฒิพงษ์ สิงโตทอง//  นายเดชา จันทร์เล็ก คณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี นักกีฬา ผู้ฝึกสอนนักกีฬา ร่วมงานมอบรางวัลนักกีฬาจังหวัดชลบุรี 2560 ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 33 ชุมพร-ระนองเกมส์  กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 สงขลาเกมส์ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 สมิหลาเกมส์ โดยในการมอบรางวัลนักกีฬาในครั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้เกี่ยวข้องในกีฬาทุกประเภทที่เป็นผู้แทนของจังหวัดชลบุรีที่ได้สร้างชื่อเสียงมาให้ นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้นักกีฬาของจังหวัดชลบุรีมีสมรภาพทางกายและทางในที่ดี เป็นการส่งเสริมการกีฬาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ จากความสำเร็จของทีมนักกีฬาจังหวัดชลบุรีที่ผ่านมาได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวจังหวัดชลบุรี นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะ พยายาม จนประสบความสำเร็จทุกครั้งที่ทำการแข่งขันสร้างชื่อเสียงให้กับชลบุรีตลอดมา จึงทำให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา เป็นที่ประจักษ์ว่าทีมนักกีฬาจังหวัดชลบุรี เป็นทีมกีฬาที่มีสมรรภาพทางการกีฬา สร้างชื่อเสียงเกียรติยศให้กับตนเองและจังหวัดชลบุรีอย่างต่อเนื่องเสมอมา  โดยบรรยากาศภายในงานก็ได้มีนักกีฬา และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก 

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563