สถานศึกษาในเขตศรีราชาจัดการประชุมสภานักเรียนพร้อมเลือกตั้งประธานสภาและคณะผู้บริหาร สร้างความเป็นประชาธิปไตย ให้กับเยาวชนที่สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี คณะครู จากสถานศึกษาต่าง ๆ ในเขตเมืองศรีราชา ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม โรงเรียนศรีราชา โรงเรียนดาราสมุทร และ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาศรีราชา นำคณะผู้แทนนักเรียน ของสถานศึกษาตน เข้าร่วมการประชุมใหญ่ สภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อทำการเลือกตั้ง และโหวต จากผู้แทนนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในการเลือกตั้งตำแหน่งประธานสภานักเรียน และ ทีมคณะผู้บริหารในปีการศึกษา นี้ ซึ่งผู้แทนนักเรียนจาก สถานศึกษา ต่าง ๆ ที่ลงสมัคร ได้ทำการแนะนำ ประวัติของตนเอง ระดับการศึกษา ผลการเรียน ร่วมถึง ความสามารถและรางวัลต่าง ๆ ที่เคยได้รับมา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แทนนักเรียน ในการลงคะแนน ให้ตนเป็นประธานสภานักเรียนในปีนี้ ซึ่งผลการลงคะแนน ปรากฏว่า นายศักดิ์ชัย สมเงิน ผู้แทนนักเรียนจากโรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม ได้รับคัดเลือกจากผู้แทนนักเรียนจากสถานศึกษาต่าง ๆ ให้รับตำแหน่งประธานสภานักเรียนในปีนี้ ซึ่งสภานักเรียนนั้น จัดตั้งขึ้นเพื่อ ส่งเสริมการมีประชาธิปไตย ให้กับเด็กแอละเยาวชน ให้เด็กเป็นกระบอกเสียง ในด้านต่าง ๆ ของสังคมการเรียน การศึกษา ในรั่วสถานศึกษา อีกทั้ง ปัญหา ความต้องการต่าง ๆ จากชุมชนที่เด็กและเยาชน อาศัยอยู่ ให้กับทางผู้ใหญ่ ได้รับทราบ และแก้ไข ในการช่วยเหลือปัญหาของเยาวชน อย่างตรงจุดสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563