โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระพร้อม ต่อยอดสร้างรายได้ ให้นักเรียนจากการขายมูลไส้เดือนหลังทดลองเลี้ยงและเริ่มประสบความสำเร็จ ที่  โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ ครูและนักเรียนได้ช่วยกันเก็บมูลไส้เดือน เพื่อนำไปใส่เป็นปุ๋ยต้นไม้  โดยมี นายพีรพล  เฉลิมวัฒน์  ครูผู้ช่วย ได้เปิดเผยว่า หลังจากที่มีบริษัทเอกชนได้นำโครงการเลี้ยงไส้เดือนมาสอนให้กับนักเรียน และสนับสนุน เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ การเพาะเลี้ยงไส้เดือน ให้กับสถานศึกษา ผ่านมาประมาณ 1 เดือน ไส้เดือนที่ได้ทำการเพาะเลี้ยงก็สามารถเก็บมูลมาใส่ต้นไม้ และพืชผักสวนครัวที่ทางนักเรียนได้ปลูกไว้ ในแปลงผักปลอดสาร ซึ่งมูลไส้เดือนที่ได้นั้น ทำให้พืชผักให้ผลผลิตงอกงามดีขึ้น เพราะไส้เดือนจะทำการย่อยสลายดิน สารอินทรีย์  และมูลวัวที่นำมาเลี้ยงซึ่ง เป็นปุ๋ย อยู่แล้วทำให้ดูดซึมเข้าต้นไม้ได้ดีขึ้น และออกผลผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งในอนาคตจะมีการเพิ่มเพาะพันธุ์ไส้เดือนให้มากขึ้น ก็จะทำให้ได้มูลไส้เดือนเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน  ทั้งนี้การเพิ่มปริมาณเพาะเลี้ยงไส้เดือนในอนาคตจะสามารถต่อยอด ปุ๋ยมูลไส้เดือนเพื่อนำมาจัดจำหน่ายให้กับชุมชนใกล้ๆโรงเรียน หรือให้นักเรียนนำกลับไปทำเป็นอาชีพเสริม ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งในอนาคต

สัมภาษณ์  นายพีรพล  เฉลิมวัฒน์ ครูผู้ช่วย

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563