เทศบาลเมืองศรีราชาเตรียมเดินเรื่องขยายพื้นที่เขตรอยต่อจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง เพิ่ม 6ตารางกิโลเมตร พร้อมยกระดับเป็นเทศบาลนครศรีราชา ในอนาคต
นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้ยื่นญัตติการประชุมเรื่องการขยายพื้นที่เขต รอยต่อเทศบาลเมืองศรีราชา ไปยัง เขตพื้นที่รับผิดชอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง ในการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา สภาท้องถิ่นมีมติให้ทางคณะผู้บริหารสามารถดำเนินหน้าโครงการดังกล่าว โดยยึดหลักประชาชนเป็นหลัก  ขณะนี้ทางคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองศรีราชา ได้มีการจัดเตรียมเอกสาร พร้อมเดินหน้าโครงการ ให้เป็นรูปธรรม โดยจะผ่านการยื่นเรื่องตามขั้นตอนในระดับ ท้องถิ่น อำเภอ และ จังหวัดต่อไป โดยให้มีการทำประชาวิจารณ์ ความเห็นชอบ จากชาวบ้านในเขตพื้นที่ อยู่ในเกณฑ์ ขยายตัวของเทศบาลเมืองศรีราชา  เพื่อจะยกระดับฐานนะเทศบาลเมืองศรีราชา ให้เป็นเทศบาลนครศรีราชา เหมือนดังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง จากการสอบถามนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ได้ข้อมูลว่า การขยายเขตพื้นที่ครั้งนี้ ทิศเหนือ ทิศใต้ และ ทิศตะวันออก ฝั่งด้านบน จะขยายเข้าไปในพื้นที่ของ ตำบลบางพระ ตำบลสุรศักดิ์ และ ตำบลแหลมฉบัง โดยยึดหลัก รางขนส่งรถไฟไทย เป็นเขตแนวการขยายพื้นที่ ส่วนด้านล่างติดฝั่งทะเล บริเวณชุมชนบ้านไร่ จะขยายไปจนถึง พื้นที่ตำบลหมู่ 4 สุรศักดิ์ จนถึง หมู่บ้านผาแดง ติดเขตแหลมฉบัง ทั้งนี้ เทศบาลเมืองศรีราชาตั่งเป้าไว้ จะสามารถเพิ่มพื้นที่ได้ออกไปอีก 6-10 ตารางกิโลเมตร จากเดิมที่เทศบาลเมืองศรีราชา มีพื้นที่เพียง 4 ตารางกิโลเมตร อีกทั้งเพื่อขยายขอบเขตการให้บริการงานสาธารณะสุขให้กับประชาชน และโครงการต่าง ๆ ที่จะพัฒนาเมืองศรีราชาในอนาคต

สัมภาษณ์นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563