ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560


วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น.ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีนายพฤฒิพงษ์ สิงห์โตทอง สมาชิกสภาจังหวัดชลบุรี เขต อ.บ้านบึง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีทำหน้าที่เปิดการประชุมในครั้งนี้

ในการประชุมในครั้งนี้ได้ทำการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา พร้อมญัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รวมทั้งญัติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ยังขอญัตติความเห็นชอบในการให้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินอันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยภายในที่ประชุมมีญัตติเห็นชอบในการให้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินอันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินตามมติที่ประชุมในครั้งนี้


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563