นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านสวนมอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2560
วันที่ 20 กันยายน 2560 ที่หอประชุมโรงเรียนเพชรพิทยาคม ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน  เป็นประธานมอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2560 โดยมีโรงเรียนจำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนเพชรพิทยาคม  โรงเรียนกาญจนะวิทยา  โรงเรียนกล่อมปฐมวัย  โรงเรียนธรรมวาที  โรงเรียนเกษมวิทย์ และโรงเรียนศุทธรัตน์บางปลาสร้อย  ทำการคัดเลือกนักเรียนที่เข้าเกณฑ์จำนวนโรงเรียนละ 10 คน รวม 60 คน เข้ารับประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนดีเด่นในสถานศึกษาเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีความตั้งใจ เอาใจใส่ในการเรียน ช่วยเหลือสังคม ปฏิบัติดีตามเกณฑ์ทั้งด้านสุขภาพ สุขภาพจิต สติปัญญา และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม มีระเบียบวินัย เคารพในสิทธิหน้าที่มีความรับผิดชอบไม่เห็นแก่ตัว เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นเยาวชนที่ดีไม่คดโกง ไม่เห็นแก่ตัว เพื่อให้เด็กเป็นคนเก่ง คนดีต่อไปในอนาคต ไม่คดโกง ซึ่งต่อไปในอนาคต โรงเรียนภาคเอกชน จะเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมีเกียรติสามารถผลิตเยาวชนของชาติที่มีคุณภาพต่อไปสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563