ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทะเล เขต 1 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ ท้องถิ่น จัดสัมมนาแนะแนวทาง แก้ไขปัญหาการทิ้งขยะ และปล่อยของเสียจากเรือลงสู่ทะเลอ่าว ศรีราชา สีชัง แหลมฉบัง
พลเรือตรีรณภพ กาญจนพันธุ์ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทะเล เขต 1 เป็นประธานเปิดการจัดสัมมนาแนะแนวทาง แก้ไขปัญหาการทิ้งขยะ และปล่อยของเสียจากเรือลงสู่ทะเลอ่าว ศรีราชา สีชัง แหลมฉบัง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมเจ้าท่า กรมศุลกากร กรมควบคุมมลพิษ ผู้นำท้องถิ่น และ ตัวแทนบริษัทขนส่งทางทะเลภาคเอกชน เข้าร่วมงาน กันอย่างพร้อมเพรียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะ และการปล่อยของเสียจากเรือสินค้าลงสู่ทะเลบริเวณเกาะสีชัง ศรีราชา แหลมฉบัง เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมถึงมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างบูรณาการ ในการตรวจสอบเรือบรรทุกสินค้า อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในการใช้พื้นที่ทางทะเล ร่วมกัน  การรักษา และ บรรเทาปัญหาความเสื่อมโทรม ของสิ่งแวดล้อม จากการขนถ่ายสินค้า โดยเฉพาะเรือบรรทุกแป้ง  และ ปัญหาการทิ้งขยะ และสิ่งปฏิกูลจากเรือขนส่งสินค้า ลงสู่ทะเล รวมทั่งการกำหนดจุดการจอดเรือสินค้า ให้เป็นระเบียบตามที่ ได้กำหนดไว้ โดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนจากหน่วยงาน และบริษัทต่าง ๆ ได้ซักถามข้อสงสัย และ ทำความเข้าใจแผนจัดทำร่วมกันกับทาง ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทะเล เขต 1 เพื่อนำไปใช้ในอนาคต และ ผลรับที่ได้จากการเสวนาครั้งนี้ จะนำเข้าสู่คณะรัฐมนตรี ในการดำเนินงานต่อไป

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563