การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 1 เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานกับนักกีฬาวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมบ่อทอง ชั้น 1 โรงแรมชลอินเตอร์ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์ เลขาธิการนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานกับนักกีฬา โดยมี ดร.อุเทน หลงอุย หัวหน้างานวิทยาศาสตร์การกีฬาภูมิภาค กกท.ภาค 1 กล่าวรายการวัตถุประสงค์โครงการในครั้งนี้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานกับนักกีฬา เพื่อสร้างความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้อยต้นกับนักกีฬาให้มีความรู้ด้านการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้วิทยาศาสตร์การกีฬามีความสำคัญพัฒนาวงการกีฬาในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถให้ก้าวไปสู่ความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และความสมบูรณ์สูงสุด การปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากอาการบาดเจ็บทางกีฬาและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสามารถป้องกันการเสียชีวิตของนักกีฬาในระหว่างการฝึกซ้อมและแข่งขันพัฒนาไปสู่ความสามารถอย่างเป็นระบบ โดยการอบรมในครั้งนี้นักกีฬา ผู้ฝึกสอยกีฬาจะได้รับความรู้ไปใช้กับนักกีฬาในสังกัดต่อไป

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563