กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จัดกิจกรรม “ล้ำค่าภูมิปัญญาไทย ภูมิใจสู่สากล” จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
 วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 15.30 น. ที่ตลาดนัดนินจาอมตะ ชลบุรี ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน ล้ำค่าภูมิปัญญาไทย ภูมิใจสู่สากลจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรย์ อุตรดิตถ์ ตาก และสุโขทัย จำนวนกว่า 100 ร้านค้า ที่ได้ทำการจัดแสดงสินค้า จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1ให้เที่ยว ช็อป ชิม ไปกับสินค้า OTOP ทั้งอาหาร สินค้าเครื่องใช้ เครื่องประดับ รวมถึงเครื่องแต่งกาย และสินค้าอีกเป็นจำนวนมาก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 -24 กันยายน 2560 ณ.ตลาดนินจาอมตะ ชลบุรี

โดยงาน ล้ำค่าภูมิปัญญาไทย ภูมิใจสู่สากลจัดขึ้นโดยความร่วมมือของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เพื่อส่งเสริมโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างอาชีพและยกระดับรายได้ของประชาชนให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้รับการพัฒนาด้านการผลิต คุณภาพ และการรับรองผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้รู้จักแพร่หลายได้ ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการนำทรัพยากรที่มีอยู่ในหมู่บ้าน ชุมชนมาพัฒนาแปรรูป สร้างสรรค์ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่บริหารจัดการให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ด้านคุณภาพ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้สินค้า OTOP ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จากภูมิปัญญาไทยสู่ระดับสากลต่อไป
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563