สภาเทศบาลตำบลบางพระ รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน ในการก่อสร้างโครงการหมู่บ้าน ภาคเอกชน พร้อมเดินหน้าเจรจาหาทางแก้ไขให้ ในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ที่  ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลตำบลบางพระ นายสุรพล  ชลคุณากร ประธานสภา เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560  โดยในที่ประชุม นายสมเจตน์  เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ ได้ยื่นญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปี 2560 วาระที่ 1 ในขั้นรับหลักการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการแปรญัตติต่อไป จากนั้นประธานชุมชนบ้านนาพุ ได้แจ้งเรื่องร้องเรียน และปัญหาในชุมชน ของการก่อสร้าง โครงการหมู่บ้าน ภายในซอยเทศบาล 7/1 ว่าทางผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง และชาวชุมชนดังเดิม ได้รับผลกระทบ ความเดือดร้อน จากการทำงานของเครื่องจักรหนัก  เสียงรบกวนจากการทำงานเกินเวลาในช่วงเวลากลางคืน และยามวิกาล  อีกทั้งความสกปรกบนถนนสาธารณะจากเศษดิน เศษหินเป็นจำนวนมาก จากการขนส่ง ซึ่งทางคณะผู้บริหารก็ได้รับเรื่อง และเน่งสั่งการให้ผู้รับเหมา โครงการ ทำงานเกินเวลาได้ไม่เกิน 20.00 นาฬิกา ของทุกวัน  พร้อมให้คนงานได้มีการกวาดถนนทำความสะอาดเศษดิน รดน้ำปูพรม แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ที่อยู่บนถนนสาธารณะให้สะอาดเรียบร้อยด้วย ซึ่งทางผู้บริหารเองนั้นยอมรับว่า พื้นที่ตำบลบางพระ กำลังมีความเจริญก้าวหน้า ร่วมทั้งเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยว จึงทำให้มีนายหน้ามาจับจองเพื่อหาผลประโยชน์ และก่อสร้างหมู่บ้านเพื่อพักอาศัย เพิ่มมากขึ้น ทั้งนั้นเมื่อมาใช้พื้นที่ในเขตตำบลบางพระในการก่อสร้าง ก็ควรรับความรับผิดชอบ ร่วมกันและ ไม่สร้างความวุ่นวายให้กับชาวชุมชนดั่งเดิม ที่อยู่อย่างมีความสุข

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563