องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเปิดโครงการนวัตกรรมใหม่สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดชลบุรีให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดสินค้า
 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็น  พร้อมด้วยนายอาวุธ บุญสุวรรณ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมาชิกสภา อบจ.ชลบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ นวัตกรรมใหม่สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดชลบุรี  โดยมีนางสาวเพ็ญแข ไพรอนันต์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การเปิดโครงการ มีประชาชนและกลุ่มแม่บ้าน ตลอดจนกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ในจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมโครงการในวันนี้จำนวนมาก
โครงการ นวัตกรรมใหม่สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่การส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพโดยนำนวัตกรรมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ OTOP จังหวัดชลบุรีให้มีความทันสมัยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดได้ดียิ่งขึ้น สามารถดึงดึงดูดความสนใจของลูกค้า ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ช่องทางการตลาดให้มีความเหมาะสมทันสมัย ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคตามท้องตลาดและทั่วไป สำหรับโครงการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี และภาคเอกชนมาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในวันนี้


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563