โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาจัดกิจกรรมเด็กนักเรียนจิตอาสา BSC ประจำปี 2560สร้างงานสาธารณประโยชน์ให้กับเพื่อนนักเรียนที่ลานกิจกรรมโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จังหวัดชลบุรี คณะครูฝ่ายกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา นำกลุ่มนักเรียนจิตอาสา จากระดับชั้นต่าง ๆ กว่า 50 คน ที่ได้สมัครเข้าร่วมทำกิจกรรม สร้างงานสาธารณประโยชน์ให้กับทางโรงเรียน ในทุกช่วงปีการศึกษา ทำกิจกรรม ทาสีแสตนเชียร์ โต๊ะเก้าอี้ โรงเรียน จัดเตรียมอาคารสถานที่ และซ่อมแซมอุปกรณ์ทางการศึกษา ที่ชำรุดเสียหาย เพื่อให้ทางโรงเรียน ได้เตรียมจัดงาน กีฬาสี และ งานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 ที่จะเริ่มขึ้นในช่วงตลอดสัปดาห์หน้า ซึ่งกิจกรรมเด็กนักเรียนจิตอาสา BSC ประจำปี 2560 นั้น ทางโรงเรียนจะให้นักเรียน มาร่วมทำกิจกรรม ในช่วงตอนเช้า เที่ยง และเย็น หลังเลิกเรียน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของนักเรียน อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝั่งให้เป็นเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และ เป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนนักเรียน ในการทำความดี ที่เริ่มต้นได้ง่าย ในสถานศึกษาที่ศึกษาอยู่ ซึ่งมีนักเรียนมาเข้าร่วมโครงการนักเรียนจิตอาสา BSC มากขึ้นทุกปี


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563