เทศบาลตำบลบางพระร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไทร และชมรมทูบีนับเบอร์วันจังหวัดชลบุรี จัดโครงการเยาวชนรู้ทันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี  นายจงรัก สุขประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางพระ  เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนรู้ทัน  ปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา   ประจำปีการศึกษา 2560  โดยร่วมมือกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไทร และ กลุ่มสมาชิกชมรม ทูบีนับเบอร์วัน จังหวัดชลบุรี ร่วมกันจัดขึ้น วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็ก และเยาวชน ตระหนักถึงปัญหา ยาเสพติดติดในสถานศึกษา  ซึ่งปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ ที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายเร่งรัด ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง เพราะปัญหายาเสพติดปัจจุบัน มีการแพร่ระบาด และขยายไปในทุกสังคม ร่วมทั้ง สถานศึกษา ซึ่งเด็กและเยาวชนเป็นวัยที่กำลังเรียนรู้ ในสิ่งต่างๆ  ทั้งดี และไม่ดี  การให้เด็ก และ เยาวชน ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด  ถือเป็นภูมิคุ้มกันเบื้องต้น ให้กับตัวนักเรียนเอง ภายในโครงการ กลุ่มสมาชิก ทูบีนับเบอร์วัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ  จังหวัดชลบุรี ได้นำกิจกรรมความรู้ ความสนุกสนาน สอดแทรกความรู้ และพิษภัยเรื่องยาเสพติด ให้กับตัวแทนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ทั้ง 5 สถานบันการศึกษาในเขตตำบลบางพระ ได้นำกลับไปปรับใช้แนวคิดในการดำรงชีวิต และการศึกษา ของตนให้หลีกไกลยาเสพติด


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563