เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของ อสม. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ด้วยนายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต ส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักในความจำเป็นที่จะพัฒนาด้านสาธารณสุขของชุมชนตัวเอง ซึ่งมีตัวจักรสำคัญในการดำเนินงาน คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ทั้งนี้ได้มีนโยบายส่งเสริมให้มีการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้แก่กลุ่ม อสม. จึงให้สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของ อสม. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองท่า สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยได้รับเกียรติจาก นายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก อสม.เทศบาลนครแหลมฉบัง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของ อสม. ตลอดจนการพัฒนางานในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระหว่างชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อีกด้วย โดยมีการจัดอบรมในวันที่ ๙ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และศึกษาดูงาน ในวันที่ ๑๕ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเพรชบูรณ์ จังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๓๕๐ คนสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563