จบแล้ว นักเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบ้านสวนมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สูงอายุที่จบหลักสูตรการดำเนินงานการเรียนตามอัธยาศัยโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านสวน
วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 เทศบาลเมืองบ้านสวน นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารเทศบาล หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จผ่านหลักสูตรการเรียนตามอัธยาศัย ประจำปี 2560 ของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยมีโรงเรียนผู้สูงอายุจำนวน 3 หมู่ที่ผ่านหลักสูตรในครั้งนี้ มีผู้สูงอายุผ่านการเรียนการสอนจำนวน 155 คน ประกอบด้วยโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหนองตะโก โรงเรียนผู้สูงอายุสำนักชีนารีวงศ์ และโรงเรียนผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข
ในการมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุในครั้งนี้เนื่องจากนายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านสวนและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้จัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ตามความต้องการของผู้สูงอายุ ทั้งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการทางสังคม ส่งเสริมความสามารถด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่มีอยู่ รวมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจของผู้สูงอายุ ทำการจัดการเรียนการสอนทุกวันพุธ จำนวน 16 สัปดาร์
คุณยายสมศรี ไทยนาวี อายุ74 ปี ที่เพื่อนในโรงเรียนเรียก (ยายสมศรี)  โรงเรียนผู้สูงอายุสำนักชีนารีวงศ์ อยู่บ้านเลขที่ 63 ม.2 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี ผู้สำเร็จหลักสูตรการเรียนตามอัธยาศัยซึ่งได้รับประกาศนียบัตรจบหลักสูตรและประกาศนียบัตรดีเด่นด้านการมาเรียนสม่ำเสมอ กล่าวว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้เข้าร่วมการเรียนตามอัธยาศัยของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านสวน ทำให้ได้รับความรู้ พบเจอเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียง ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน พร้อมทั้งการมาเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุทำให้สดชื่น ร่างกายแข็งแรง มีความสุข และยังได้ทำอะไรอีกหลายอย่างซึ่งหากมีโครงการแบบนี้ก็จะเรียนอีกแน่นอน

เสียงคุณยายสมศรี ไทยนาวี นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ......................................................................สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563