โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา ร่วมมือกับสมาคมผู้ปกครอง และผู้ประกอบการรถตู้ จัดระเบียบ โมเดล ให้บริการ รถโรงเรียน ยกระดับมาตรฐาน สร้างความปลอดภัยให้นักเรียนนางนัทธี พงษ์ดนตรี เลขาธิการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักบริหารโรงเรียนดาราสมุทร นำผู้ประกอบการรถโรงเรียนดาราสมุทร ให้สัมภาษณ์ ถึงการก่อตั้งรถ รับ ส่งนักเรียน เรารักษ์ดารา  ว่า โรงเรียนดาราสมุทร ถือเป็นโรงเรียนเอกชน ขนาดใหญ่ ในเขตอำเภอศรีราชา มีนักเรียนมากกว่า 5,000 คน ตั้งแต่ระดับก่อนปฐมวัย ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนส่วนหนึ่งมากว่า 1,500 คน ใช้บริการรถโรงเรียน ในการเดินทางรับ ส่ง มาเรียนหนังสือ ปัจจุบันพบว่า ปัญหารถรับส่ง นักเรียน ที่นำรถไม่ได้มาตรฐานมาให้บริการ การจดทะเบียนที่ไม่ถูกต้องตามกรมขนส่ง และ วินัย ความรู้ ความสามารถ ทางวินัยจราจร ของผู้ขับขี่เอง ไม่เท่าเทียมกัน จึงทำให้มักเกิดเหตุการณ์ ต่าง ๆ ทั้งอุบัติเหตุทางรถยนต์ ร่วมถึงการปล่อยปะละเลย การให้บริการ จนเด็กเสียชีวิต ทางโรงเรียนดาราสมุทร จึงร่วมกับสมาคมผู้ปกครอง และผู้ประกอบการรถตู้ จัดตั้ง ชมรมรถรับ ส่งนักเรียน เรารักษ์ดารา ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหา เพิ่มศักยภาพ ยกระดับการให้บริการรถรับ ส่งนักเรียน ให้เป็นมาตรฐาน คุ้มครองชีวิต และทรัพย์สิน ให้กับผู้ปกครอง ในการเดินทาง โดยคุมเข้ม การให้บริการรับส่ง ถึงหน้าบ้าน จนถึงโรงเรียน รถโรงเรียนที่ให้บริการ ต้องมีพนักงานบนรถโรงเรียนอย่างน้อย 2 คน คือ ผู้ขับขี่ และ พนักงานต้อนรับนักเรียน เพื่อเป็นการตรวจสอบ ว่านักเรียนทุกราย ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อย ไม่ตกหล่นหรือติดค้างอยู่ในรถตู้ แต่อย่างใดในทุกวันทำการ

สัมภาษณ์   นางนัทธี พงษ์ดนตรี เลขาธิการโรงเรียน และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักบริหารโรงเรียนดาราสมุทร
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563