โรงเรียนดาราสมุทร จัดการแข่งขันกรีฑา ดาราสมุทรเกมส์ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักการออกกำลังกายให้มากขึ้น



ที่โรงเรียนดาราสมุทร     อำเภอศรีราชา         จังหวัดชลบุรี พ.ต.อ. บุญสาน  สินทอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน กรีฑา ดาราสมุทรเกมส์ ภายใต้ สโลแกน รัก เมตตา  รับใช้ ซื่อสัตย์ พอเพียง  โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านกีฬา  รวมถึงกติกา  และมารยาทในการเล่น  เพื่อให้นักเรียน มีคุณธรรมจริยธรรม  แสดงออกถึงความมีน้ำใจนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ   รู้อภัย   และมีความสามัคคีในหมู่คณะ   และเพื่อให้นักเรียน  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  โดยการเล่นกีฬา  เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด    ซึ่งในการแข่งขันในครั้งนี้ ทางโรงเรียนได้มีการจัดขบวนพาเหรด และขบวนนกกีฬา เดินเข้าสู่สนามอย่างยิ่งใหญ่   หลังจากนั้นก็ได้มีการจัดการแข่งขัน กรีฑา  ในประเภทต่างๆ  โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองได้เข้าร่วมให้กำลังบุตรหลานของตนเองเป็นจำนวนมาก




























สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563