เทศบาลเมืองศรีราชาเปิดโครงการซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย และการอพยพหนีไฟ ครั้งใหญ่ ที่สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายปรีชา  เรืองอร่าม รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธาน เปิดโครงการซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ในการระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟในองค์กร โดยมี นายเสรี  เกิดทอง หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีราชา เป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมสาธิตวิธีการใช้ถังดับเพลิงประเภทต่างๆและ ขั้นตอนสอนวิธีการระงับเหตุอัคคีภัยในเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการสามารถ นำความรู้เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี จากนั้นในโครงการได้จำลองเหตุการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้องประชุมชั้น 3 ของสำนักงานเทศบาล โดยมีเจ้าหน้าเทศบาล ติดอยู่ภายในห้องประชุมชั้น 3 ผู้ประสบเหตุได้ กดกริ่งสัญญาณ รายงานไปยังผู้บังคับบัญชา สั่งให้มีการอพยพเจ้าหน้าที่ออกจากตัวอาคาร เพื่อความปลอดภัย มายังจุดรวมพล และได้ประสานขอรถดับเพลิง พร้อมรถกระเช้า และเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ชั้นบนของอาคาร และระงับเหตุเพลิงไหม้จนสำเร็จ ปลอดภัย โครงการดังกล่าว เทศบาลเมืองศรีราชาจะจัดเป็นประจำในทุกปีเพื่อเป็นการซักซ้อมให้เจ้าหน้าที่เข้าใจถึงขั้นตอนในการปฏิบัติหากเกิดสถานการณ์ขึ้นจริงเพื่อลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563