ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเคหะ 9 กิโล เปิดโครงการส่งเสริมกฎหมายความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม และกฎหมายในชีวิตประจำวันให้กับ ตัวแทนนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา
          ที่ห้องประดู่แดง โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จังหวัดชลบุรี นางสาวชนิศา   คัณฑเขตต์  รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี เครือข่ายยุติธรรมชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมกฎหมายความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม และกฎหมายในชีวิตประจำวัน ให้กับตัวแทนนักเรียน จากสถานศึกษาต่าง ๆ ในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา วัตถุประสงค์ สืบเนื่องจากกระทรวงยุติธรรม มอบหมายให้กรมคุมประพฤติดำเนินงานตามเครือข่ายยุติธรรมชุมชนภายใต้ยุทธศาสตร์ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อรองรับภารกิจแบะ นโยบายของกระทรวงยุติธรรม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม กับภาครัฐ ในบทบาท เช่น การป้องกันและปราบปราบอาชญากรรม การลดข้อพิพาท ความขัดแย้ง แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพประชาชน ซึ่งโครงการนี้มีกลุ่มเป้าหมาย อยู่ที่เด็ก และเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังหลักของสังคม ที่จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ ที่มีคุณภาพ และเป็นช่วงวัยที่สามารถปลูกฝั่งให้เป็นคนดี โดยนำความรู้ทางกระบวนกฎหมาย และ ข้อผิดพาท ต่าง ๆ มานำเสนอ พร้อมสอดแทรก บาป บุญ คุณ โทษ ในการกระทำสิ่งผิด เพื่อให้เด็กนักเรียน สามารถ คิด วิเคราะห์ แยกแยะ เมื่อคิดกระทำการใด ๆ ลงไป อีกทั้งยังสามารถ นำความรู้เรื่องกฎหมายไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ครอบครัว และชุมชนที่ตนเองอยู่
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563