กาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เปิดรับบริจาคเลือดถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวโรกาสมหามงคล 12 สิงหาคม 2560วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุมแก้วเจ้าจอมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ นายเรวัต ผลลูกอินทร์ นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายชัยพจน์ จำเริญนิติพงษ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ชลบุรี สมาชิกสภา อบจ.ชลบุรี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมหน่วยงานราชการที่เกี่ยสข้อง ร่วมเปิดโครงการ ร่วมใจบริจาคโลหิต ทำบุญด้วยจิตและให้จากใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2560
โครงการร่วมใจบริจาคโลหิต ทำบุญด้วยจิตและให้จากใจมีผู้เข้าร่วมโครงการ 100-150 คน เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และผู้ป่วยที่รอการรักษาตามสถานพยาบาล รวมทั้งยังได้นำโลหิตที่บริจาคไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นการบรรเทาการขาดแคลนโลหิตและบางหมู่โลหิต เป็นการช่วยเหลือให้สามารถฝ่าฟันโรคภัยและมีชีวิตต่อไปอย่างแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นการรวมพลังทำคุณงามความดีเป็นคนดีมีจิตสาธารณะในการร่วมบริจาคโลหิต  โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทยมาให้บริการรับบริจาคโลหิต พร้อมทั้งนำโลหิตที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไปสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563