เกษตรกรชาวสวนมะพร้าวและสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดชลบุรีเดือดร้อนหนักหลังผลสำรวจพบว่าอยู่ในอันดับ 5 ของประเทศที่ประสบปัญหาการระบาดของด้วงแรดวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายเรวัต ผลลูกอินทร์ นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ นายพันธ์ศักด์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายชัยพจน์ จำเริญนิติพงศ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ชลบุรี นายพฤฒิพงศ์ สิงห์โตทอง ประธานสภา อบจ.ชลบุรี ร่วมเปิดโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวและพืชตระกูลปาล์ม (ด้วงแรด) มีเกษตรกรและผู้แทนเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวและสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดชลบุรีจำนวน 300 คนเข้าร่วมโครงการพร้อมมอบอุปกรณ์ในการดักด้วงแรดให้กับเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวและสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดชลบุรีที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
สืบเนื่องจากปัจจุบันจังหวัดชลบุรีมีพื้นที่ปลูกมะพร้าวจำนวน 46.293 ไร่ ปลูกปาล์มน้ำมัน 105.535 ไร่ จากการายงานของกรมส่งเสริมการเกษตรพบว่า มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากด้วงแรดระบาดจำนวน 15 จังหวัด ซึ่งชลบุรีอยู่ในลำดับที่ 5 ของพื้นที่ระบาดจำนวน 155 ไร่ มีความรุนแรงและทำความเสียหายแก่ต้นมะพร้าวและผลผลิตอย่างมาก สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีได้ทำการเพาะพันธุ์แตนเบียนบราคอน เพื่อใช้กำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวที่ระบาด นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรียังทำการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโดยใช้ฟีโรโมนและราเขียวเมตาไรเซียมในการแก้ไขปัญหา ซึ่งเกษตรกรให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการป้องกันและกำจัดศัตรูมะพร้าว(ด้วงแรด) เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการและต่อเนื่องเป็นอย่างดีสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563