สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขขั้นพื้นฐานบางพระ จัดกิจกรรม ปลุกจิตสำนึก สร้างกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เตรียมพร้อมการเป็น สมาชิกอาสาสมัครยุค 4.0 จัดการสุขภาพในชุมชนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี นางนงเยาว์ กลิ่นสุคนธ์ ประธานกลุ่มสตรีตำบลบางพระ พาสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขขั้นพื้นฐานตำบลบางพระ แ ละ ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม ปลุกจิตสำนึก และสร้างกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เตรียมความพร้อม เป็น สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ยุค ไทยแลนด์ 4.0  บริหารจัดการสุขภาพคนในชุมชน ได้เองด้วยการนำเทคโนโลยี และ แอพพิเคชั่น ต่าง ๆ มาช่วยบริหารงานสุขภาพ เป็น ภายในมีกิจกรรม อบรม บรรยายให้ความรู้ การปลุกจิตสำนึก และหน้าที่ ของสมาชิก พร้อมประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมาชิก ใหม่ ประจำปี 2560   ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีสมาชิก และจะได้ค่าตอบแทนดำเนินงานจากรัฐบาล เดือนละ 600 บาททุกเดือนขณะยังเป็นสมาชิกอยู่สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563