น้ำตาซึม !!! หนองคล้าใหม่ อาคาเดมี่ รวมกันจัดกิจกรรม วันแม่ ประจำปี 2560หนองคล้าใหม่ อาคาเดมื่  จัดกิจกรรม พิเศษ  เนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม  เพื่อเปิดโอกาส ให้เด็ก และ ผู้ปกครอง ได้ แสดงความรัก ต่อกันและเพี่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560การจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระแม่ของแผ่นดิน พร้อมทั้งให้ทุกคนสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี อีกทั้งให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิด เลี้ยงดูอบรมให้เป็นคนดี  อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว  และปลูกฝักให้เด็กมีความรักและผูกพันกับ นอกจากนี้  ยังได้เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนนำพวงมาลัยดอกมะลิมาไหว้แม่  เพื่อเป็นการแสดงความรัก และความกตัญญูกตเวที  ที่ลูกมีต่อแม่  สร้างความประทับใจให้กับคุณแม่ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก   อนึ่ง หนองคล้าใหม่ อาคาเดมี่ ถือว่า  เป็น องค์กรสถาบันครอบครัว  ที่รักในการเล่นกีฬาฟุตบอล  ที่ได้ปลุกปั้นให้เยาวชน ได้หันมาเล่นกีฬา เพื่อห่างไกลจากยาเสพติด  และ เกมคอมพิวเตอร์  พร้องเป็นองค์กร  ที่สนับสนุน ให้เยาวชน  รู้รัก  รู้สามัคคี   รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย   โดยการเล่นกีฬาฟุตบอล   โดยบรรยากาศภายในงาน มีผู้ปกครอง และเด็กเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก   

ขอขอบคุณ  ทีมหนองคล้าใหม่ อาคาเดมี่ ที่เป็นแบบอย่างให้กับ  สถาบันครอบครัว สร้างสรรค์ สังคมที่ดีๆให้กับเยาวชน ขอให้ ทีมหนองคล้าใหม่ อาคาเดมี่ อยู่คู่กับสังคม ชาวจังหวัดชลบุรี  ต่อไปนานๆน่ะคับ  จากใจ www.chonburihotreportnew.com  และ เคเบิ้ล  ทีวี  พีทีวี ศรีราชา   
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563