ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระแม่ของแผ่นดิน พร้อมทั้งให้เด็กนักเรียนทุกคนนำดอกมะลิมาไหว้แม่ เพื่อเป็นการแสดงความรักวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ ตำบลบ้านโขด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี          นายสฤษดิ์พร  เกิดบุญส่ง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลเมืองชลบุรี เป็นประธานเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ โดยมีนางขวัญเรือน โสภิพงษ์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน เพี่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560การจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระแม่ของแผ่นดิน พร้อมทั้งให้ทุกคนสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี อีกทั้งให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิด เลี้ยงดูอบรมให้เป็นคนดี 
              
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ จึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  12  สิงหา มหาราชินีขึ้น  เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันในครอบครัว  และปลูกฝักให้เด็กมีความรักและผูกพันกับแม่  กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   การ่วมตักบาตรทำบุญโดยผู้ปกครอง ครู และนักเรียน การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เป็นแม่ดีเด่น  นอกจากนี้  ยังได้เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนทุกคนนำพวงมาลัยดอกมะลิมาไหว้แม่  เพื่อเป็นการแสดงความรัก และความกตัญญูกตเวที  ที่ลูกมีต่อแม่  สร้างความประทับใจให้กับคุณแม่ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก  นอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมอาหาร ขนม ไอศครีม มาเลี้ยงให้กับผู้เป็นแม่และเด็กนักเรียนได้กินร่วมกันอีกด้วย

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563