สถานีตำรวจภูธรในอำเภอศรีราชา ร่วมกัน เปิดโครงการหลักสูตร กฎหมายจราจรจังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 1 ให้กับอาสาจราจรโรงพักต่าง ๆ
 ที่ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอ ศรีราชา   สถานีตำรวจภูธรในอำเภอศรีราชา ประกอบด้วย สถานีตำรวจภูธรศรีราชา สถานีตำรวจภูธรหนองขาม สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง สถานีตำรวจภูธรบ่อวิน และสถานีตำรวจภูธรเกาะสีชัง  ร่วมกันจัดโครงการ จิตอาสา อบรมหลักสูตรกฎหมายจราจร และ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในการใช้ถนนร่วมกัน ให้กับเจ้าหน้าที่อาสาจราจร ของสถานีตำรวจภูธรต่าง ๆ ร่วมกว่า 300 ราย  โดยได้ สับเปลี่ยนหมุนเวียน เจ้าหน้าที่ตำรวจ วิทยากร งานจราจร มาบรรยาย ให้ความรู้ กฎหมายจราจร การปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาจราจร  พร้อมสาธิต งานจราจร แลสัญญาณจราจรเบื้องต้น ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ โดย วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการ เพิ่มทักษะความรู้ให้กับ  กิจกรรม งาน อาสาจราจร ให้สามารถจัดระเบียบ การจราจรในท้องถิ่นของตน ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในช่วงเวลาคับขัน  ลดปัญหาการจราจรที่ติดขัด และ ป้องกันอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนในเขตชุมชนของตนเอง


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563