โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาสภากาชาดไทย เปิดงานวัน Energy day 2017 ในแนวคิด Energy 4.0 ไม่ใช่เรื่องฝันแต่ทำได้จริง
 ที่อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาไทย จังหวัดชลบุรี ได้จัดงาน วัน Energy day 2017 ในแนวคิด Energy 4.0 ไม่ใช่เรื่องฝันแต่ทำได้จริง วัตถุประสงค์ เนื่องจากที่ผ่านมาทางโรงพยาบาล ได้กำหนดให้การประหยัดพลังงาน เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของการบริหารโรงพยาบาล เพื่อให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียที่ไม่จำเป็น อีกทั้งโรงพยาบาล ได้เข้าร่วมโครงการสถานประกอบการแนวร่วมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560 ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีเป้าหมายให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ สร้างภาคีเครือข่ายในการอนุรักษ์พลังงานทุกด้าน อย่างยั่งยืน โครงการดังกล่าว โรงพยาบาลมีความมุ่งหวังให้บุคลากร ในทุกแผนก ตระหนักถึงการลดใช้ทรัพยากร พลังงาน ในทุกๆ ด้าน ในชีวิตประจำวันทั้งที่ทำงาน และ บ้านเรือนของตนเอง ภายในงานมีการจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน มากมายอาทิ การบรรยายแนวคิด  Energy 4.0 ไม่ใช่เรื่องฝันแต่ทำได้จริง จากผู้เชี่ยวชาญ การจัดแสดงบูทนิทรรศการการลดใช้พลังงาน การจัดแสดงนวัตกรรม การลดใช้พลังงานต่าง ๆ จากภาคเอกชน และ การประกวดแสดงละครเวทีรณรงค์ การลดใช้พลังงานจาก บุคลากร แผนก ต่างๆ ของโรงพยาบาล
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563