ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางพระ จัดกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการในเด็กเล็ก ให้ความรู้การดูแลช่องปากในลูกน้อย จากทีมทันต์แพทย์ รพสต. ตลาดล่าง
 ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลบางพระ  จังหวัดชลบุรี คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางพระ  ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ทันต์กรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพระ ตลาดล่าง จัดกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการในเด็กเล็ก และคัดกรองพัฒนาการเด็กในระดับก่อนปฐมวัย เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชชินีนาถ เนื่องในโอกาส วันแม่แห่งชาติปีนี้  ภายในโครงการจัดให้มีกิจกรรมคัดกรอง ตรวจสุขภาพลูกน้อย และ สุขภาพคุณแม่  ประเมินการพัฒนาการ ศักยภาพ การเจริญเติบโต  บรรยายให้ความรู้ การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จนถึง ก่อนปฐมวัย แบบครบวงจร สอนวิธีการดูแลช่องปาก และ ฟัน วิธีแปรงฟันอย่างถูกวิธี  ให้คำปรึกษาแก้ปัญหาการเลี้ยงบุตรหลาน พร้อมพบปะพูดคุย กับครูประจำชั้น ถึงพฤติกรรมลูกน้อย เมื่ออยู่ในสังคมการเรียนการสอนร่วมกันที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563