โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ร่วมกับภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกันเปิดงาน ค่ายโลกภาษาอังกฤษ และ ภาษาอาเซียน
 ที่ห้องประดู่แดง โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จังหวัดชลบุรี อาจารย์ คณะมนุษย์ศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ตะวันออก ร่วมกับ คณะครูภาควิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา เปิดงาน ค่ายโลกภาษาอังกฤษ และ ภาษาอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2560 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวิชาความรู้ ความสามารถ ในการสอน วิชาภาษาอังกฤษ และ ภาษาอาเซียน ให้กับคณะครู และ นักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ ให้นักเรียนได้มีเวที กล้าแสดงออกในการพูด และ ใช้ ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากล ที่ทั่วโลกยอมรับ และ เพิ่มทักษะ ศักยภาพในการเรียนรู้ ต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งอำเภอศรีราชา ของเรา มีชาวต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยว พักอาศัย และ ทำงาน หลากหลายเชื้อชาติ การที่นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางด้านภาษาที่ดี ก็จะสามารถช่วยเหลือ พูดคุย แนะนำชาวต่างชาติ ได้ หรืออาจต่อยอดเป็นอาชีพเสริม ในการทำงาน ด้านการท่องเที่ยว ในท้องถิ่นของตนเองได้อีกด้วย


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563