เทศบาลเมืองบ้านสวนจัดโครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ เพื่อให้แต่ละชุมชนในเขตเทศบาลเกิดพลังในชุมชนร่วมกันพัฒนาชุมชน รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองให้น่าอยู่วันที่ 6 กรกฏาคม 2560 ที่ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 เทศบาลเมืองบ้านสวน นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยนายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเปิดพิธีการจัดโครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ โดยมีนายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ในครั้งนี้ มีคณะกรรมการชุมชนทั้ง 45 ชุมชน จำนวน 320 คนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

โดยการจัดโครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ในครั้งนี้เพื่อให้แต่ละชุมชนในเขตเทศบาลเกิดพลังในชุมชนร่วมกันพัฒนาชุมชน รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองให้น่าอยู่ภายใต้แนวทาง บ้านสวนน่าอยู่ด้วย 3 Rs”และหลักการประชารัฐ คือลดปริมาณขยะจากต้นทาง(Reduce) การใช้ซ้ำ(Reuse)และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) มุ่งเน้นการลดปริมาณขยะจากครัวเรือน ส่งเสริมการแยกขยะจากชุมชน พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ ซึ่งจะมีคณะกรรมการออกตรวจประเมิณชุมชนทั้ง 45 ชุมชนหลังจากนั้นจะมีการประกาศผลการประกวดในเดือนสิงหาคมพร้อมมอบรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณจำนวน 4 รางวัลคือรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 รองชนะเลิศอันดับ รางวัลชมเชย

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563