นักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาวหนองไม้แดงร่วมฝึกอบรมทำดอกไม้จันทร์ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่ 20 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00 น.ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองไม้แดง นางตวงทิพย์ ภาวสุทธิ์ชัยกิจ นายกเทศมนตรีเทศบาลหนองไม้แดง นายนภา จันทนา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมทำดอกไม้จันทร์ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่ม อสม.กลุ่มสตรีพัฒนาตำบลหนองไม้แดง ชมรมผู้สูงอายุ ตลอดจนพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล จิตอาสาประชาชน จำนวน 200 คนเข้าร่วมโครงการทำดอกไม้จันทร์ ดอกดารารัตน์ ในครั้งนี้ตามจำนวนที่ตั้งใจไว้ 8,000 ดอก ก่อนนำไปส่งมอบเพื่อถวายในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

การจัดทำโครงการฝึกอบรมทำดอกไม้จันทร์ ดอกดารารัตน์ ในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนชาวตำบลหนองไม้แดงแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำดอกไม้จันทร์เตรียมไว้แจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมในพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากนี้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองไม้แดงมีความรู้และทักษะในการจัดทำดอกไม้จันทร์ สามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมและอาชีพหลักได้อีกด้วย
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563