เทศบาลนครแหลมฉบัง แถลงข่าวโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ด้วยนายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีความห่วงใยคุณภาพชีวิตบุคลากรภายในเทศบาลนครแหลมฉบัง ส่งเสริมให้มีการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร จึงให้กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองใหม่ ๑ สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยได้รับเกียรติจาก รองนายกฯ ธานี  เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วย นายกฯ จินดา  ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร อีกทั้งยังทำให้เกิดทักษะการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพในด้านต่างๆ อีกด้วย มีการจัดการอบรมในวันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และ วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสิริรัตน เรืองศรี มิสไทยแลนด์เวิร์ล ปี ๒๕๕๓ และ คุณเปรมชาย จงเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐๐ คน
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563