โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ร่วมกับสาธารณสุขเทศบาลเมืองศรีราชา จัดโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ ใส่ใจผู้สูงวัย
  ที่ชุมชนบ้านใน   อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่งานสาธารณะสุข และ สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองศรีราชา จัดโครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ใส่ใจผู้สูงวัย ประจำปี 2560 โดย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่แพทย์จากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทยจัดขึ้นให้กับชาวชุมชนบ้านไร่ บ้านใน  วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรวบร่วมการให้บริการงานสาธารณะสุข เชิงรุก สำหรับ ประชาชน ที่ไม่สะดวก ในการออกไปรับบริการ ตามสถานพยาบาล ต่าง ๆ ลดความแออัด  และยังเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย ได้ยังตรงจุด  ซึ่งส่วนมากผู้รับบริการ จะเป็น ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้พิการ ที่อาศัยอยู่ตามชุมชนเมือง ที่ถูกปล่อยไว้ เพียงลำพัง ยามลูกหลานไปทำงาน  ภายในโครงการมีการให้บริการงานสาธารณะสุข มากมายอาทิ บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน วัดน้ำตาดในเลือด ให้ความรู้การใช้สมุนไพร ในการรักษาโรค ให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรค ให้คำปรึกษาปัญหาทันตะกรรม  แจกเครื่องอุปโภค บริโภค ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสุขภาพ กิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นการกระตุ้นให้สมาชิก อสม. ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานร่วมกับทางภาครัฐ อีกทาง


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563