สถานีวิจัยประมงศรีราชา จัดเปิดโครงการส่งมอบความรู้ระบบนิเวศวิทยาในท้องทะเล เพื่อสนับสนุน เยาวชน หัวมาสนใจ การทำการประมงให้มากยิ่งขึ้นที่สถานีวิจัยประมง ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่ทางสถานีวิจัยประมง ศรีราชา จัดกิจกรรม ส่งมอบความรู้ ระบบนิเวศวิทยา ในท้องทะเล และ การเรียนรู้ การผูกแพเลี้ยงหอยแมลงภู่ ให้สถานศึกษาที่สนใจ มาเข้าร่วมโครงการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน ซึ่งมีภูมิลำเนา ในเขตอำเภอศรีราชา มีบ้านใกล้ ติด กับทะเล และบางครอบครัว ทำอาชีพการประมง เกิดความรักและห่วงแหน ระบบนิเวศวิทยา สภาพสิ่งแวดล้อม ในชุมชน ในท้องถิ่น ของตน เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ รักษาไว้ ซึ่ง อาชีพ ดั่งเดิม ของชาวศรีราชา  ถึงแม้ปัจจุบัน อาชีพทำการประมง เด็ก รุ่นใหม่ อาจจะให้ความสนใจน้อยลง เนื่องจาก เป็นอาชีพที่ต้องใช้แรงงาน เหน็ดเหนื่อย เมื่อเปรียบเทียบกับ ประกอบอาชีพทางภาครัฐ และเอกชน แต่อาชีพทำการประมง ก็ยังเป็นท่อน้ำเลี้ยง ในภาคเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ทางเจ้าหน้าที่ได้แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม เข้าเยี่ยมชม ตามฐานสาธิตต่าง ๆ ที่จัดไว้ อาทิ การชมวิธีผูกเงื่อน ที่ชาวประมงมักใช้ในการทำประมง การผูกเชือกแพเลี้ยงหอย ในรูปแบบต่าง ๆ กันไป ชมระบบนิเวศในท้องทะเล ในการจำลอง บรรยากาศใต้ท้องทะเล ชมการเลี้ยงปลาสวยงาม ปลาการ์ตูน และ บ่อเพาะอนุบาลพันธุ์สัตว์ น้ำ ทะเล ชมห้องปฏิบัติการวิจัย แพงตอน และป้อนอาหารให้กับปลาสวยงาม นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการต่างสนุกสนาน ที่สอดแทรก ความรู้ กับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดขึ้น

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563