สถานศึกษาหลายแห่งในเขตเมืองศรีราชา จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ที่จะมาถึง
สืบเนื่องจากสุดสัปดาห์นี้  มีวันสำคัญทางศาสนา ตรงกัน 2 วัน คือ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา หลายสถานศึกษา ในเขตเมืองศรีราชา ทั้งเอกชน และรัฐบาล เริ่มทยอยจัดกิจกรรม เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนากัน เริ่มที่โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ในระดับก่อนปฐมวัย จัดกิจกรรม แห่เทียนจำนำพรรษา โดยเชิญชวนผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม กับบุตรหลานของตนเอง ในการเดินแห่เทียนจำนำพรรษา  ตั้งแต่ โรงเรียนดาราสมุทร แห่ผ่านไปรอบ ชุมชนวัดเขาแตงอ่อน ก่อนที่ขบวน แห่จะนำเทียนจำนำพรรษา และเครื่องสังฆทาน ผ้าอาบน้ำฝน ไปถวายให้กับพระภิกษุสงฆ์ วัดเขาแตงอ่อน ได้นำไปใช้ในช่วงวันเข้าพรรษา ซึ่งกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ ได้จัดขึ้น หวังว่าจะเป็นการปลูกฝัง ค่านิยม ในการสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวพุทธ และเป็นการทะนะบำรุงศาสนา ให้อยู่คู่กับเด็กและเยาวชน ได้สืบสานต่อไป เมื่อเติบใหญ่ ซึ่งตลอดทางแห่เทียนจำนำพรรษา มีชาวบ้านร่วม บริจาคเงิน และสิ่งของ กับทางขบวนเพื่อสมทบการทำบุญ ร่วมกับ เด็ก ๆ ด้วย

ส่วนด้านหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  นายจิระ จักกะพาก รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ประกอบด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา เข้ากัน แห่เทียนพรรษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา อีกทั้ง             ยังเป็นการอนุรักษ์ และ สืบสานประเพณีวัฒนธรรม อันดีงาม ของท้องถิ่น เผยแพร่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ที่สำคัญยังเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสมัครสมานสามัคคี ระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา และ วัด หลังจากนั้นขบวนแห่เทียนได้แยกย้ายนำเทียนพรรษา แห่ไปรอบอุโบสถและถวายแด่วัดราษฎร์นิยมธรรม วัดศรีมหาราชา และวัดเขาพุทธโคดม
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563