โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ร่วมกับทางวัดศรีมหาราชาที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา   จังหวัดชลบุรี  คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทั้งชาย หญิง ในทุกระดับชั้น กว่า 2,000 คน  ต่างได้เตรียม เครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง มาจากบ้านเรือนของตนเอง   เพื่อนำมาใส่บาตรแด่พระภิกษุสงฆ์  โดยทางโรงเรียนได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จากวัดศรีมหาราชา มารับบิณฑบาต  พร้อมรับฟังการแสดงธรรมเทศนา พุทธประวัติความเป็นมา ความสำคัญ ของวันอาสาฬหบูชา พร้อมด้วย พระภิกษุสงฆ์ กล่าวให้ศีล ให้พร แด่คณะครู และนักเรียน เนื่องในวันสำคัญทางศาสนาที่จะมาถึง ในช่วงสุดสัปดาห์นี้  ซึ่งกิจกรรมการทำบุญตักบาตร ยังสอดคล้องตามหลักพระพุทธศาสนา ทั้งนี้เพื่อเป็นการกล่อมเกลาจิตใจให้เด็กและเยาวชนนั้น ได้ประพฤติปฏิบัติให้ เป็นคนดีต่อสังคม และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวพุทธสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563