เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง
ด้วยนายกฯ จินดา  ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้มีคุณภาพ จึงให้กองการศึกษา เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองใหม่ ๑ สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยได้รับเกียรติจาก รองนายกฯ สันติ  ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะของบุคลากรทางการศึกษาในการเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดทำสื่อนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัย สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม และเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานของการศึกษาในระดับสูงต่อไป โดยมีการจัดอบรมระหว่างวันที่ ๒๕ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563