โรงเรียนดาราสมุทร ระดับชั้น ก่อนปฐมวัย จัดกิจกรรม ทะนุบำรุงศาสนา ทำบุญตักบาตร ปลูกฝั่งค่าจริยธรรม ให้กับเด็ก เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่อาคารศิริดารา โรงเรียนดาราสมุทร จังหวัดชลบุรี คณะครู และภราดา ร่วมกันจัดกิจกรรมเทศกาลเข้าพรรษา รักษาศีลเป็นนิจ ร่วมจิตแผ่เมตตา นำชีวาเปี่ยมสุข เพื่อปลูกฝั่งจริยธรรม ตามคำสั่งสอน ของหลักพระพุทธศาสนา ให้กับนักเรียนในระดับ ก่อนปฐมวัย  ของทางสถานศึกษา โดยมี ภราดา บาทหลวงนันทพล สุขสำราญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดาราสมุทร พร้อมบรรดาผู้ปกครอง ร่วมนำ เครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ร่วมทำบุญตักบาตร พระภิกษุ สงฆ์ จากวุดใหญ่อินทาราม เนื่องในโอกาส สัปดาห์สำคัญ ทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา ทั้งนี้ ยังเป็นการปลูกฝัง ค่านิยม ให้นักเรียนในระดับชั้นก่อนประถมวัย ได้รู้จักวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อหวังว่า นักเรียนเหล่านี้ ซึ่งจะเติบใหญ่ ในอนาคต จะเป็นผู้สืบทอด และเผยแพร่ กิจกรรมที่ดีงาม ของชาวพุทธ ต่อไป และให้เด็ก รู้จัก ความผิด ชอบ ชั่ว ดี  เรื่องบาป บุญ คุณ โทษ ซึ่งควรแก่การปลูกจิตสำนึก ตั้งแต่ วัยเยาว์  โดยการให้นักเรียน ร่วมกัน นั่งฟังพระธรรมเทศนา  เรื่องราวความเป็นมา ของวันสำคัญทางศาสนา

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563