นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมพิธีรับ มอบอาคารเรียนอเนกประสงค์ชั้นเดียวโรงเรียนบ้านซากพุดซาวันที่ 18 กรกฏาคม 2560 ที่โรงเรียนบ้านซากพุดซา หมู่ 4 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยกะปิ นายวินัย พ้นภัยพาล กำนัน ต.เสม็ด นายทวีป กรณียกิจ นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นายอาวุธ บุญสุวรรณ เลขานุการนายก อบจ.ชลบุรี พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนบ้านซากพุดซา ร่วมพิธีรับ มอบ อาคารเรียนอเนกประสงค์ชั้นเดียวจำนวน 2 หลัง ที่ได้รับการสนับสนุนจากจากนายสุรพงษ์ นำชัยรุจิพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประสานงานและทำงานเสนอของงบประมาณในการดำเนินจนแล้วเสร็จจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โดยอาคารอเนกประสงค์ทั้ง 2 หลังที่ทำพิธีรับ มอบในวันนี้อาคารแรกเป็นอาคารสถานที่จัดกิจกรรมตอนเช้า กิจกรรมเสริมหลักสูตร ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และบริการชุมชน ใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างเป็นทางการ  ส่วนอาคารที่ 2 ใช้เป็นสถานที่ตั้งเครื่องเล่นเด็กตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษาได้ร่วมใช้ทำกิจกรรมร่วมกันในช่วงเวลาก่อนเข้าเรียนและพักเรียน ในวันนี้นอกจากพิธีรับมอบอาคารอเนกประสงค์ทั้ง 2 อาคารแล้ว คุณรุ่งนภา ทองน่วม  ผู้บริหาร บริษัท ธับทอง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์รีไซเคิล ได้ทำการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนจำนวน 26 ทุนๆละ1000 บาทอีกด้วย

Cr. คธาวุธ  ยิ้มในบุญ
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563